NIK: -
NIP: 199205260720170236
NUPTK: 0858770671130102
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: Bontang, 26 Mei 1992
Agama: Kristen
Pendidikan: S1
Jurusan: Pendidikan Kimia
Status: Guru Honor
Jenis GTK: Guru Mapel
Alamat : Jl. Pendidikan No.49 Kanaan
-
rahel_smk@nusantara-mandiri.sch.id
-